Webinar on การเขียนบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Endnote และ Google Scholar

  • สไตล์การเขียนบรรณานุกรม
  • โปรแกรมต่างๆในการเขียนบรรณานุกรม
banner-img

Our Speaker

image description

ผศ.ดร.กู้เกียรติ ทุดปอ

การสัมมนาออนไลน์นี้จัดโดย QUVAE ประเทศไทย โดยความร่วมมือกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กู้เกียรติ ทุดปอ ที่ปรึกษาด้านวิชาการของ QUVAE ประเทศไทย จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารตาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์กู้เกียรติ ทุดปอ เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนแพทย์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัดบาวด์ เนเธอร์แลนด์ ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ kukiat@quvae.com

QUVAE Research Consultant

Contact Us

ผศ.ดร.กู้เกียรติ ทุดปอ เพื่อชำระเงิน +66 85 502 9788

intro_image

Get Free Quvae Thailand Membership

คำถามที่พบบ่อย

ผู้เข้าอบรมจะได้รับเอกสาร powerpoint ในการสัมมนาออนไลน์หรือไม่

ได้รับ ผู้จัดจะส่ง powerpoint ให้ท่านทางอีเมล์

ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรหรือไม่

ได้รับ ผู้จัดจะส่งใบประกาศนียบัตรให้ท่านทางอีเมล์

สามารถติดตามข่าวสารการอบรมครั้งหน้าได้ที่ไหน

สมาชิก QUVAE จะได้รับอีเมล์แจ้งข่าวสาร หรือ ท่านสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์และเพจเฟซบุกของเรา

จ่ายค่าอบรมได้ที่ไหน

ตามหมายเลขบัญชีบนเว็บไซต์ หรือ กรุณาติดต่อ ดร.กู้เกียรติ ทุดปอ kukiat@quvae.com

หากไม่ได้เข้าอบรม สามารถขอรับเงินลงทะเบียนคืนได้หรือไม่

ทีมงานไม่สามารถคืนเงินให้ท่านได้ แต่ท่านจะได้รับบันทึกการอบรม

สามารถเข้าชมบันทึกการอบรมได้เมื่อไร

สมาชิก QUVAE เท่านั้นที่จะสามารถเข้าชมได้หลังจากอบรม 1 สัปดาห์

Pay Now เพิ่มเพื่อน