หลักการเขียนรายงานเชิงวิชาการ

องค์ประกอบของรายงานเชิงวิชาการ

การออกแบบตารางและรูปภาพ

การอ่านรายงานเชิงวิชาการ

banner-img

Our Speaker

image description

ดร. ศรัณญู สอนกำเนิด

รักษาการผู้อำนายการฝ่ายบริหารสำนักงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

QUVAE Research Consultant

Contact Us

ผศ.ดร.กู้เกียรติ ทุดปอ เพื่อชำระเงิน +66 85 502 9788

intro_image

Get Free Quvae Thailand Membership

Frequently Asked Questions

Could I get a copy of the PowerPoint presentation used during the webinar?

Yes, an email will be sent to all participants.

Do I get a certificate of participation?

Yes, it will be sent to your registered email address.

How can I get information about future webinars?

For regular updates about our Webinar, become a QUVAE Member or continue to check our upcoming webinar section.

How should I make payment?

The Thai Bank account information is updated on this page. Upon payment, please share proof with Dr. Kukiat Tudpor. For more details contact kukiat@quvae.com

Can I get a refund if I missed the webinar?

No, you are expected to participate in the webinar. However, we will provide recordings even if you do not participate.

When will the recording be available?

Only QUVAE members will have access to the webinar recordings, which will be posted on the website within a week.

Pay Now เพิ่มเพื่อน